งานสัมมนา “Unveiling Emerging Trends and Opportunities for Sustainable Product Innovation in the Coating Industry and Introduction advanced technology of TiOEX803 

บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด จัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “งานสัมมนา “Unveiling Emerging Trends and Opportunities for Sustainable Product Innovation in the...

กลิ่นรสแห่งความทรงจำยุค Y2K

สิ่งที่สามารถบ่งบอกอายุและปีเกิดได้นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ริ้วรอยแห่งวัยบนใบหน้าเท่านั้น แต่สิ่งต่าง ๆ ที่เคยพบเจอและสะสมจนเป็นประสบการณ์แห่งชีวิตก็สามารถบ่งบอกอายุหรือปีเกิดได้เช่นกัน

Read More
LINE LOGO SVG